Ime škole: Osnovna škola Orehovica

Tim: Team Tuesday

NGO

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Chatbot komunicira s korisnicima udruge MURID.

Chat diagram

Definirajte problem

U zadnje vrijeme primjećuje se porast broja djece koja imaju poteškoća u razvoju. Udruga MURID rijetka je udruga koja okuplja stručnjake s različitih područja koji mogu takvoj djeci pomoći. Roditelji su često zbunjeni kad im se dogodi takav slučaj i ne znaju odakle krenuti i kako djetetu pomoći. Ako se djeci s poteškoćama u razvoju ne započinje pomagati u najranijoj životnoj dobi, može se dogoditi da kasnije dijete ostane s poteškoćama koje su se možda mogle značajno smanjiti.

 MURID pomaže roditeljima, a ponajviše djeci koja imaju nekakve poteškoće.

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Ovaj problem ne utječe samo na djecu s poteškoćama u razvoju i njihove roditelje, nego i na širu zajednicu. Cijena rane intervencije u djetinjstvu višestruko je jeftinija nego kasnije ulaganje u djecu kojima se nije pomoglo dovoljno rano. 

Ranom intervencijom zapravo se višestruko štedi novac koji bi se kasnije trebao ulagati u liječenje, jer ona omogućuje u velikom broju slučajeva smanjenu potrebu daljnjeg liječenja kada dijete odraste, a u nekim slučajevima ta potreba više niti ne postoji. 

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Društvo u cjelini, naročito državne institucije, odgovorne su da zdravstvena skrb bude dostupna svima. Kako je naše zdravstvo opterećeno mnogim problemima (nedostatak novaca, kadrova, dugo se čeka na termin kod liječnika), a djeca s poteškoćama u razvoju pomoć trebaju ODMAH i nemaju vremena za čekanje, udruge poput MURID-a od izuzetnog su značaja i postaju dio rješenja ovog problema.

Ponekad i roditelji sami budu dio problema, kada ne žele priznati sami sebi da dijete ima poteškoća pa se odugovlači s liječenjem.

  

Koliko je problem velik?

Problem za osobe koje su njime pogođene može biti ogroman. 

U razgovoru sa zaposlenima u udruzi MURID, saznali smo da svake godine dolazi sve više i više djece s poteškoćama u razvoju i tako osvijestili da taj problem postaje sve veći i veći. Kao što je već rečeno, problem može biti i veći kada djeca kojoj nije dovoljno rano dana prilika za rehabilitaciju odrastu, tada se problem iz obitelji širi i dalje na školu, a kasnije može biti problema i kod pronalaska zaposlenja.

Pronalazak pravih informacija brzo te mogućnost da se djetetu pomogne čim se problem prepozna, od značajne je važnosti. 

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Bilo bi dobro kada bi pomoć, kakvu nudi udruga MURID, bila dostupna u svim dijelovima Hrvatske (a i šire). Bilo bi dobro da se takva pomoć pruža BRZO i REDOVITO unutar zdravstvenih ustanova (dječje bolnice, pedijatrija...), a ne da se na termine čeka dugo, ponekad i predugo da bi se napravio značajan iskorak.

Nažalost, saznali smo da bi se i ovako vrijedna udruga kao što je MURID mogla uskoro ugasiti zbog nedostatka financijskih sredstava. Iako je Europska unija prepoznala vrijednost te udruge i osigurala 80% sredstava za izgradnju centra za ranu intervenciju u djetinjstvu, čini se da preostalih 20% jednostavno neće biti osigurano i to nas čini tužnima. Bez te udruge, djeca koja sada ostvaruju značajan napredak, mogla bi se ponovo u svom oporavku unazaditi.

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Jedna od članica našeg tima imala je brata koji je trebao intervenciju u ranom djetinjstvu i pomoć je našao baš u toj udruzi. I naša prijateljica Lucija, koja ima poteškoća, također je pomoć našla u toj udruzi. Baš zato smo za tu udrugu jako vezani jer vidimo koliko im je stalo da djeca dobiju pomoć koju trebaju i da ju dobiju što je ranije moguće, dok je na teškoću moguće najbolje pozitivno utjecati.

Uvijek će biti djece kojoj je potrebna pomoć i zato je važno osigurati da ona dobiju najbolju moguću terapiju za njihovu teškoću. MURID im kroz svakave zanimacije pomaže da djeca sa takvim poteškoćama, probaju ostvariti novi uspjeh. 

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Chatbot omogućava roditeljima da brzo dođu do informacija o uslugama koje im udruga može pružiti, pruža im informacije o tome kako kontaktirati udruge, a omogućuje im i da na brz jednostavan način (preko google obrasca) zakažu termine za pregled djeteta.

Chatbot na neki način informacije koje su raspšene po web stranicama Udruge grupira i tako ih smislenije prikazuje korisnicima.