Ime škole: Osnovna škola Nikole Tesle Mirkovci

Tim: TimMirkovci

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

ChatBot Crvenog križa koji pomaže korisnicima u snalaženju na web stranici Crvenog križa Vinkovci.

Chat diagram

Definirajte problem

Problem stvaraju stalni upiti o osnovnim informacija upućenim djelatnicima Crvenog križa Vinkovci, o djelatnostima Crvenog križa Vinkovci. Djelatnici su dodatno opterećeni odgovaranjem na upite na koje se odgovor može pronaći na postojećoj internetskoj stranici. Komunikacija između Crvenog križa Vinkovci i korisnika će biti olakšana korištenjem našeg ChatBota. 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Problem utječe na korisnike, donatore i volontere, a najviše na same djelatnike Crvenog križa Vinkovci. Velika količina upita o osnovnim informacijama usporava rad Crvenog križa Vinkovci. Problem utječe na motivaciju mlađih skupina donatora krvi koji se lakše prijavljuju za doniranje krvi putem informacijsko komunikacijske tehnologije. Volonteri i donatori na dostupnoj web stranici teže pronalaze potrebne informacije, a naš ChatBot im to olakšava.   

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Odgovorni su korisnici, volonteri i donatori koji se ne snalaze u mnoštvu dostupnih informacija na web stranici Crvenog križa Vinkovci ili Facebook stranice Crvenog križa Vinkovci. U suvremenom načinu života informacije trebaju biti lako dostupne, a naš ChatBot to omogućava.   

Koliko je problem velik?

Problem je relativno velik te utječe na kvalitetu rada djelatnika, onemogućava maksimalnu efikasnost rada koju Crveni križ Vinkovci može pružiti potrebitima, otežava korisnicima primitak potrebnih informacija i smanjuje potencijalni broj darivatelja krvi.  

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Na putu stoji nepostojeća dodatna komunikacija koju će omogućiti naš ChatBot. Trenutni načini komunikacije su telefonski pozivi, elektronska pošta i Facebook poruke. Smatramo da to nije dovoljno načina komunikacije da privuče mlađu populaciju u rad Crvenog križa Vinkovci.

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Ovaj problem smo odabrali prvenstveno zbog mogućeg povećanja broja potencijalnih darivatelja krvi. Također, htjeli smo i dodatno približiti korisnicima i volonterima osnovne informacije o radu Crvenog križa Vinkovci, načinima prikupljanja dobara i načinima socijalizacije mladih u Crvenom križu Vinkovci. Važno je riješiti ovaj problem zbog manjka krvi u bolnicama, kako bi doktori mogli spasiti što više života.  

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Naš ChatBot odgovara na pitanja korisnika i daje im osnovne informacije o svakom mogućem upitu. Uporabom našeg ChatBot-a biti će olakšan posao djelatnima Crvenog križa Vinkovci zato što će smanjiti broj poziva, mailova i Facebook poruka u kojima potencijalni korisnici usluga Crvenog križa Vinkovci traže opće informacije koje nisu uspjeli pronaći na web stranici Crvenog križa Vinkovci. Donatori krvi će se moći lakše prijaviti za doniranje krvi zbog Google Forms dokumenta kojeg smo dodatno napravili i s time olakšali i dodatno smanjili broj poziva koje bi djelatnici Crvenog križa Vinkovci primili.