Ime škole: JU "Srednja Gradjevinska skola" Mostar

Tim: Team SGŠ

Zero hunger

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Kreiranjem chatbota na temu “Javna kuhinja” nastojali smo olakšati ovoj skupini ljudi kako da postanu korisnici kuhinja.

Chat diagram

Definirajte problem

 Iako je pravo na hranu jedno od univerzalnih ljudskih prava, u Bosni i Hercegovini ono nije prepoznato kroz zakone o socijalnoj zaštiti, a javne kuhinje su još uvijek osnovni tip pomoći za pružanje besplatnih toplih obroka osobama u potrebi. 

Djelovanje i rad mnogih javnih kuhinja možda neće riješiti probleme velikog broja gladnih ali će olakšati svakodnevni život onima koji nisu u mogućnosti sebi i svojim porodicama obezbjediti redovne obroke.  

Kreiranjem chatbota na temu “Javna kuhinja” nastojali smo olakšati ovoj skupini ljudi kako da postanu korisnici kuhinja, da imaju uvid u obroke po danima, te ponuditi potrebne informacije svima koji žele pomoći i unaprijediti rad kuhinja bilo da to žele učiniti organizovanim akcijama prikupljanja hrane, volontiranjem, donacijama hrane raznih kompanija koje se bave proizvodnjom i nabavkom hrane.  

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

 Problem utječe najviše na gladne, siromašne, nezaposlene, one kojima nije riješen socijalni status te na osobe starije
životne dobi, penzionere, samohrane roditelje, osobe sa poteškoćama u razvoju te pripadnike romske populacije i beskućnike.  

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Odgovornost za ovaj problem nalazi se na većim nivoima vlasti i sistemskog uređenja zaštite socijalno ugroženog stanovništva koje bi trebalo imati naknade za osnovne
životne potrebe. Također, ista je odgovornost gore navedenih struktura i za veliki broj radnosposobnih a nezaposlenih osoba, što uzrokuje da je veliki broj
ljudi prinuđen potražiti pomoć i u vidu redovnih obroka. A pored svih navedenih uzroka, povećanje broja korisnika svaki dan raste i zbog poskupljenja osnovnih životnih namirnica. 

Koliko je problem velik?

 Problem nedostatka hrane za sve ljude spada u ozbiljne i velike probleme bilo koje države ili društva pa tako i našeg. Iz
dana u dan se povećava broj korisnika javnih kuhinja, najčešće starijih, radno nesposobnih, dok nam ljudi odlaze u druge zemlje tražeći bolju socijalnu, zdrvstevnu i radnu
sigurnost i mogućnost zaposlenja. Više od polovine stanovništa u BiH je na rubu siromaštva, prema zvaničnim podacima oko 17000 građana u BiH hrani se u javnim kuhinjama.  

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

 Već smo naveli da je najveći uzrok problema velikog broja gladnih u neadekvatnom sistemskom uređenju skupina socijalno ugroženog stanovništva te mnogim nepravilnostima vezanim za zakonska rješenja.
Prema postojećim zakonima u BiH, kompanije koje doniraju hranu, moraju da na tu doniranu robu plate PDV. Potrebne su izmjene zakona o PDV-u, tj. osobađanje plaćanja ovog poreza na doniranu hranu kako bi se omogućilo javnim kuhinjama koje brinu o ugroženom stanovništvu da budu bolje obezbjeđene hranom. 

Oslobađanje od PDV-a osnovnih životnih namirnica: hljeba, mlijeka, ulja, šećera, koje javne kuhinje svakodnevno nabavljaju bi dosta olakšalo opskrbu javnih kuhinja dovoljnim količinama hrane. 

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

 Ovaj problem smo odabrali kako bi što više razvijali svijest svih članova društva o problemima s kojima se susreću ljudi oko nas, tj. cijela zajednica, te
kako bismo dali svoj doprinos kako bi se utjecajem svakog pojedinca moglo doprinositi poboljšanju uslova života i njihovom olakšanju na razne načine.
Ovaj problem je važno riješiti kako bi pravo na hranu koje je jedno od univerzalnih ljudskih prava bilo ispunjeno za sve ljude.  

 Drugi cilj UN održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je Svijet bez gladi što podrazumijeva okončati glad, postići sigurnost u opskrbi hranom, unaprijediti kvalitet ishrane i promovisati održivu poljoprivredu. Iz gore navedenog uočili smo da rad na našem projektu je direktno povezan s gore navedenim ciljevima te nas ti ciljevi između ostalog, mogu usmjeriti ka putu rješenja ovog problema ili barem postepenog njegovog smanjivanja. 

Ako analiziramo podciljeve ovog cilja vidjet ćemo da se upravo kroz njih provlači dobro funkcionalan sistem rada javnih kuhinja: 

-Dobra organizacija proizvodnje hrane, uključenost svih struktura stanovništva i veće investicije prema poljoprivrednoj proizvodnji, 

-Ispraviti i spriječiti trgovinska ograničenja i deformacije na poljoprivrednim tržištima u svijetu,

-usvojiti mjere koje će osigurati odgovarajuće funkcionisanje tržišta hrane i njihovih robnih derivata, te

-olakšati blagovremeni pristup informacijama o tržištima, između ostalog i o rezervama hrane kako bi se pomoglo da se ograniči ekstremna nestabilnost cijena hrane.

Dvanaesti cilj održivog razvoja UN-a je: Odgovorna potrošnja i proizvodnja, što podrazumijeva osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje. Kako to postići? Neki od podciljeva su: 

1.Postići efikasno korištenje prirodnih resursa, globalno prepoloviti bacanje hrane mjerene po glavi stanovnika na nivou maloprodaje i potrošača, te smanjiti gubitke u hrani u
proizvodnji i lancima snabdijevanja. 2. Postići ekološki ispravno upravljanje hemikalijama i svim oblicima otpada i značajno smanjiti njihovo ispuštanje u vazduh, vodu i zemljište kako
bi se umanjili njihovi negativni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu. 3. Osigurati da ljudi svuda imaju relevantne informacije i svijest o održivom razvoju i
prirodnim stilovima života. 4. Podržati zemlje u razvoju da jačaju svoje naučne i tehnološke kapacitete kako bi se kretale u pravcu održljivijih oblika potrošnje
i proizvodnje. 5. Razvijati i primjenjivati alate za praćenje utjecaja održivog razvoja na održivi turizam koji stvara radna mjesta i promoviše lokalnu kulturu i proizvode. 

Kako chatbot riješava ovaj problem?

 Ideja za izradu chatbota za Javnu kuhinju nastala je s namjerom pomoći onima kojima je potrebna pomoć . Jedan od ciljeva je olakšanje svima onima koji su u potrebi korištenja obroka u javnim kuhinjama ali su zbog osjetljivosti situacije i očuvanja vlastitog dostojanstva nesigurni prijaviti se i postati član kuhinje. Chatbot nudi mogućnost prijave u kuhinju
popunjavanjem obrasca kojim se daje uvid u socijalni status korisnika, ali se zbog regulisanja učlanjenja, nakon kontaktiranja iz kuhinje, prijavljena lica koja
zadovoljavaju kriterije trebaju dalje javiti u Centar za socijalni rad kakao bi popunili dokumentaciju i dobili člansku kartu. 

Zatim, tu je mogućnost za prijavljene članove da imaju uvid u vrstu hrane i obroka u određenim danima te da im to olakša u slučaju da im neka vrsta hrane ne odgovora zbog izvjesnih zdravstvenih problema, kako bi obrok taj dan sebi osigurali na drugi način ili potražili u drugoj kuhinji.  

Još neki od ciljeva kreiranja ovog chatbota su i na koje sve načine se može unaprijediti rad kuhinje, tj. da chatbot da potrebne informacije svima onima koji žele donirati novac za kuhinju, donirati višak hrane iz restorana, te onima koji žele volontirati kada su u pitanju akcije prikupljanja hrane i slično.