Ime škole: OŠ Vladimira Nazora Rovinj

Tim: EcoBot_Nazor

Responsible consumption and production

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

EcoBot_Nazor služi za informiranje građana Istre o postojećim reciklažnim dvorištima u Istri i razvrstavanju otpada.

Chat diagram

Definirajte problem

Recikliranje i pravilno zbrinjavanje otpada od izuzetne su važnosti za očuvanje našeg okoliša i za održivu budućnost naše planete. Otpad, posebice plastika, papir,
staklo i metal, predstavlja veliki ekološki problem jer njegovo neprikladno odlaganje i neodgovarajuća obrada mogu imati ozbiljne posljedice po okoliš, zdravlje ljudi i cjelokupni ekosustav. 

Plastika je posebno problematičan oblik otpada. Većina plastičnih materijala ne razgrađuje se prirodno, već može ostati u okolišu stotinama godina. Velike količine
plastike završavaju u morima i oceanima, stvarajući ogromne plastične otoke i ugrožavajući morski život. Morske životinje često se zapletu u plastične otpatke ili ih pogrešno konzumiraju, što dovodi do njihove ozljede, uginuća i narušavanja cjelokupnih ekosustava. 

Pravilno zbrinjavanje otpada također je ključno jer se na taj način sprječava njegovo nekontrolirano širenje i zagađivanje okoliša. 

Recikliranje je ključni dio rješenja ovog problema. 

Kada bismo samo osvijestili i shvatili važnost ovog problema, uvidjeli bismo koliko kao pojedinci možemo učiniti po tom pitanju i poboljšati situaciju u svijetu. 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Ovaj problem utječe na cjelokupno društvo jer loše zbrinjavanje otpada može dovesti do zagađenja zraka, vode i tla što može ugroziti zdravlje svih ljudi. 

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Za ovaj problem odgovorne su vlade, proizvođači i svi mi kao potrošači. 

Vlade imaju odgovornost stvarati i provoditi zakone i propise koji promiču pravilno zbrinjavanje otpada. Također bi trebale poticati i osigurati razvoj
infrastrukture za recikliranje i pružanje usluga odvojenog zbrinjavanja i prikupljanja otpada. 

Proizvođači bi trebali voditi računa o tome da stvaraju proizvode koji su ekološki prihvatljivi i koji se mogu lako reciklirati ili ponovno koristiti. Također su odgovorni za dizajn i materijale od kojih stvaraju ambalažu. 

Potrošači su odgovorni za pravilno odvajanje otpada. Osim toga, važan je i izbor proizvoda čija se ambalaža može reciklirati. 

Koliko je problem velik?

Problem je veoma velik, odnosno predstavlja globalni problem u svijetu. Tijekom našeg posjeta odlagalištu u Rovinju primijetili smo da postoji velika količina
odvojenog otpada. To je pozitivno jer je veliki dio ljudi ekološki osviješten no iznenadila nas je i zabrinula količina plastičnog otpada koja stoji na odlagalištu jer nema dovoljan broj tvrtki u Hrvatskoj koje prikupljaju plastični otpad i odvode ga u reciklažna postrojenja. 

Vjerujemo da taj problem nije prisutan samo u našem gradu već predstavlja problem u našoj državi, ali i u slabije razvijenim državama. 

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Veliki problem predstavljaju pojedinici u razvijenim državama te cijele populacije ljudi u nerazvijenim državama koji nisu ekološki osviješteni te bacaju velike količine smeća u prirodu, posebice u rijeke i mora.  

Osim toga, problem predstavljaju i informirani građani koji ne žele razvrstavati otpad. Problem je i u zakonima koji ne predviđaju sankcije za takvo ponašanje.

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Smatramo da je pravilno zbrinjavanje otpada veoma važan problem o kojem bi trebao voditi brigu svaki čovjek kao stanovnik planete Zemlje koji razmišlja o budućnosti u kojoj će i buduće generacije moći uživati u svježem zraku, čistim rijekama i morima i pitkoj vodi. 

Kao ljubitelji prirode, a posebice životinja smatramo da pravilno zbrinjavanje otpada i njegovo recikliranje može spasiti veliki broj životinjskih i biljnih vrsta koje su danas ugrožene zbog neodgovornog ponašanja čovjeka. 

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Naš chatbot pomaže u rješavanju ovog problema na način da educira njegove korisnike kako da pravilno razvrstavaju otpad. Chatbot sadrži popise ambalaže/stvari koje je potrebno odložiti u spremnike za papir i plastiku te one stvari koje se ne smije bacati u te spremnike, a ljudi to često čine. (u razgovoru s djelatnicima koji rade na odlagalištu u Rovinju, doznali smo koju ambalažu/stvari ljudi najčešće pogrešno odlažu u spremnike za papir i plastiku). Chatbot prikazuje i slike na kojima su oznake/simboli za papir i plastiku.

U drugom dijelu chatbota nalazi se popis reciklažnih dvorišta u Istri te osnovne informacije za građane (radno vrijeme i kontakti).