Ime škole: Osnovna škola Blato

Tim: Završni projekt - VINKO

NGO

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

VINKO je namijenjen učenicima s teškoćama i njihovim roditeljima te ostalima koji se žele uključiti u rad ud. inv_osoba

Chat diagram

Definirajte problem

Problem na koji se želimo fokusirati je osiguravanje pravovaljanih i relevantnih informacija usmjeravanja i savjetovanja o odgovarajućem obrazovnom programu za sve korisnike Udruga za
osobe s invaliditetom, kao i za učenike s teškoćama u razvoju te njihove roditelje/skrbnike.
 

Učenicima, koji se školuju prema određenom obrazovnom programu namijenjenom za učenike s teškoćama u razvoju, prijeko su potrebne ciljane aktivnosti usko vezane s Udrugama za osobe s
invaliditetom, a koje će im omogućiti poticajno razvijanje vještina i kompetencija za sljedeći stupanj obrazovanja uz maksimalan napredak i razvoj potencijala.

Dodatne prednosti bi bile i povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom te, posljedično, njihova integracija i inkluzija, kako u odgojno – obrazovni sustav, tako i u cjelokupno društvo.  

  

UN – ovi ciljevi  

Jedan od ciljeva Agende 2030. za održivi razvoj je osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje za sve. Formalno se obrazovanje provodi u obrazovnim ustanovama; vrtićima, školama, fakultetima
i sličnim ustanovama, prati se razvoj i napredovanje pojedinaca te takvo obrazovanje završava svjedodžbom, diplomom ili certifikatom. S druge strane,
neformalno obrazovanje ne nudi ni diplomu ni certifikat, već nadopunjuje formalno obrazovanje razvijanjem znanja, vještina i kompetencija osoba, putem
organiziranih aktivnosti učenja, za učinkovit i uspješan život i rad u novim društvenim i kulturnim okruženjima. Povezano je i s informalnim učenjem koje se
odvija u svakodnevnim situacijama, u komunikaciji s drugim osobama u raznim sportskim, kulturnim, društvenim aktivnostima, kroz volontiranje i sudjelovanje
u lokalnim, nacionalnim ili međunarodnim projektima. Naš chatbot bi omogućio pravodobni pristup informacijama te dostupnost obrazovanja i radionica osobama
s invaliditetom s ciljem postizanja njihove što veće samostalnosti i kompetentnosti, čime bi se nadovezali i na 16. UN–ov cilj održivog razvoja.
Preciznije, 16. cilj se odnosi na promociju i jačanje razvoja miroljubivih, inkluzivnih i pravednih društava. Inkluzivno društvo je ono koje prevladava
razlike rase, spola, klase, generacije, geografskog položaja, različite oblike invaliditeta te osigurava uključivanje, jednake mogućnosti, toleranciju i čvrsti stav protiv svih oblika diskriminacije i segregacije.

Prema tome, chatbot bi djelovao na polju inkluzivnog obrazovanja u borbi protiv socijalne isključenosti i marginalizacije.  

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Utječe na sve učenike s teškoćama koji su uključeni u primjereni odgojno – obrazovni program prema njihovim utvrđenim specifičnostima
funkcioniranja i potreba, na njihove roditelje/skrbnike te sve ostale zainteresirane građane koji bi svojim radom, osim pomaganja Udrugama i njenim
korisnicima, na ovaj način uspostavili građansku povezanost i pokrenuli inicijativu čime se doprinosi izgradnji pozitivne infrastrukture društva koje
iskazuje solidarnost, komunikaciju i kolaboraciju te senzibilitet prema drugima.  

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Možemo pretpostaviti da je problem u ponašanju cijelog društva s obzirom da postoji određeni zakonski okvir unutar kojeg je regulirana
socijalna uključivost, ali nisu svi sudionici društva uključeni u aktivno građanstvo, a sukladno tome nisu ni dovoljno informirani o pravim postupcima
integracije i inkluzije osoba s invaliditetom. 

Naš chatbot bi doprinio upravo tom dijelu informiranja građana kako bi dobili ispravne i razumljive informacije o
raznim oblicima edukacija i obrazovanja za učenike s teškoćama, o aktivnostima koje provode udruge za osobe s invaliditetom u sklopu njihovih programa i
projekata, te na koje se načine građani mogu uključiti u udruge kao volonteri ili partneri u njihovim perspektivnim projektima.   

Koliko je problem velik?

Problem nastaje i u zakazivanju implementacije inkluzije koja najčešće proizlazi iz neznanja ili predrasuda prema osobama s
invaliditetom, a onda ne možemo govoriti o istinski inkluzivnom društvu. Potrebno je raditi na podizanju svijesti općenito kod cijelog društva, što bi trebalo
započeti od glavnih institucija države, a posebice kroz obrazovni sustav od najranije dobi. Smatramo da uz današnje
vrijeme roditelji učenika s teškoćama trebaju dobiti informacije od škole ili udruga na koji način se oni i njihova djeca mogu uključiti u Udruge za osobe s
invaliditetom. 

Roditelji / skrbnici bi dobili odgovore na pitanja kako se uključiti u rad i aktivnosti Udruga za osobe s invaliditetom koje imaju programe,
aktivnosti i projekte namijenjene za učenike s određenim teškoćama. 

Djeca s teškoćama osim formalnog obrazovanja, dobili kvalitetno neformalno obrazovanje.  

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Do rješenja ćemo doći kroz suradnju s Udrugama Sisačko – moslavačke županije, te Udrugom „Vincenca“ iz Dubrovačko – neretvanske
županije, uz čiju ćemo pomoć napraviti chatbota koji će dati relevantne informacije te će roditeljima/skrbnicima djece s teškoćama i zainteresiranim
građanima pomoći da se uključe u rad Udruga ili da iskoriste njihove programe za uključivanje djece u različite kulturne, sportske i društvene aktivnosti.   

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

 Zato što taj problem utječe na učenike s teškoćama koji idu u našu školu, ali poziva i ostale učenike s urednim razvojem na suradnju.
Smatramo da bi mogli pomoći korisnicima Udruga i svim zainteresiranima tako da im osiguramo pristup informacijama o ponuđenim aktivnostima kroz chatbot. Na
taj način, dugoročno gledano, nekima od njih pomažemo da dobiju nove vještine i kompetencije te priliku za sudjelovanje u novim društvenim i kulturnim
sadržajima čime se izgrađuje društvo jednakih mogućnosti za sve. 

Učenici s teškoćama i njihovi roditelji/skrbnici, kao i volonteri te partneri projekata bi imali koristi od tih informacija te bi kroz komunikaciju s drugim osobama preko sudjelovanja u raznovrsnim aktivnostima obogatili svoje iskustvo te dobili kvalitetno neformalno obrazovanje.   

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Primjena AI chatbota bi riješila problem pristupa i dostupnosti informacija te bi ga koristili da pomognemo učenicima s teškoćama koji idu u našu školu da ih
što bolje integriramo u društvo, podignemo im razinu kompetentnosti i zapošljivosti, ali i da mijenjamo svijest o osobama s invaliditetom kroz obrazovni sustav i potaknemo učenike na aktivno
građanstvo. 

Roditeljima bi olakšali na način da se zajedno sa svojom djecom uključe u aktivnosti koje Udruge organiziraju.