Ime škole: Druga gimnazija Varaždin

Tim: Team 1

Sustainable cities and communities

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

GarbageSpotter je chatbot namijenjen prikupljanju lokacija nepropisno odbačenog otpada.

Chat diagram

Definirajte problem

Misli globalno, djeluj lokalno. Mantra je to koja se već godina provlači kroz sve slojeve društva. Od dječjih vrtića do staračkih domova priča se o potrebi edukacije stanovništva o odgovornom odnošenju prema okolini, zbrinjavanju i ponovnom iskorištavanju otpada, održivom razvoju, energetskoj učinkovitosti, klimatskim promjenama itd. Ipak prošećemo li okolicom nekog sela u lici, šumom uz Dravu pored Varaždina ili industrijskom zonom u predgrađu Zagreba vidjet ćemo da spomenuta mantra u praksi zapinje na naizgled najjednostavnijem problemu – odlaganju otpada. Na izradu chatbota GarbageSpotter potaknula nas je situaciju u okolici Varaždina, prekrasnim predjelima uz rijeku Dravu uz koju stanovnici grada generacijama šeću, trče, uživaju u svježem zraku ali i… bacaju otpad. Gotovo svaki puteljak koji je skriven od pogleda „ukrašen“ je manjom ili većom hrpom otpada. On šteti biljnom i životinjskom svijetu u njemu, ali i nama ljudima. Nezbrinuti otpad odbačen u prirodu mijenja prirodni izgled okoliša i boravak ljudi na takvom mjestu prestaje biti ugodan i opuštajući. Javljaju se problemi s fizičkim i kemijskim zagađenjem čime se osim prostora i tla zagađuju i vode koje se u konačnici koriste za piće građana koji žive u blizini. Otpadne tvari lako se mogu i zapaliti za vrijeme toplijih dana, pa nastaje još jedan ogroman problem, a to je požar. 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

„Ne postoji planet B“. Svi smo toga svjesni ali rijetki poduzimaju nešto po tom pitanju. Problem zagađenja okoliša problem je svih stanovnika globalnog sela u kojem živimo. Promatramo li problem lokalno, problem odlaganja otpada u prirodu utječe na stanovnike grada i okolice, ali nažalost na sve buduće generacije koje će naš otpad i zagađenja i sve nastale posljedice naslijediti i okusiti kroz klimatske promjene, nedostatak neobnovljivih izvora energije, zdravstvene posljedice i smanjenu kvalitetu života općenito.

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Ljudska vrsta jedina je vrsta na planetu koja ne živi u skladu s prirodom. Svaka nova generacija ljudi sve je manje vezana uz prirodu, te posebno ukoliko živi u velikim gradovima prestaje biti svjesna svog utjecaja na okolinu u kojoj živi. Sve što kupujemo upakirano je u nekoliko slojeva ambalaže, proizvodi koje kupujemo kratkog su vijeka i nisu prikladni za popravke, odjeća se mijenja češće nego ikad i jednako često i odbacuje. Konzumerizam je postao način života, a njegov je utjecaj na okoliš ogroman. Za konkretan problem nepropisnog odlaganja otpada u prirodu krivci su svakako pojedinci koji se na ovaj način jednostavno i besplatno rješavaju problema raznih vrsta skupljenog otpada. Krivica je međutim i na lokalnoj i državnoj vlasti koja se ne trudi dovoljno pojednostaviti postupak odlaganja otpada (posebno krupnog otpada) na uređena odlagališta. Varaždin je grad slučaj koji već 15-ak godina nije u mogućnosti riješiti problem zbrinjavanja komunalnog otpada već se isti skuplja u vidu nepreglednog brda bala smeća na ulazu u grad. Ipak, ka postoji volja nađe se i način… Gradske su vlasti organizirale odvojeno prikupljanje otpada i nekoliko reciklažnih dvorišta koja omogućuju predaju glomaznog otpada. Može se stoga zaključiti kako je odlaganje otpada u prirodu posljedica neodgovornosti pojedinaca. Rješenje je u prevenciji i obrazovanju na svim razinama ali i penalizaciji onih koji ne žele prihvatiti odgovornost.

Koliko je problem velik?

Do 2030. godine u gradovima će živjeti oko 5 milijardi ljudi. Gradska populacija najviše djeluje na zagađenje okoliša. U Europskoj uniji prosječno se proizvede 486 kg otpada po glavi stanovnika godišnje i to bi bilo poželjno smanjiti. Jedan dio tog otpada završi odbačen u prirodi, ali u našem lokalnom primjeru najčešće se radi o krupnom otpadu poput građevinske šute i sličnog krupnog otpada. 

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Na putu do rješavanja ovog problema postoje brojne poteškoće, a najvažnija je nedovoljno ulaganje u rješavanje tog problema. Trenutno nedovoljan broj ljudi radi na rješavanju tog problema da bi ga mogli uspješno riješiti,a previše ljudi ga pogoršava nepropisnim odlaganjem otpada. U konkretnom problemu Varaždinske regije, zbrinjavanje većih količina otpada nije potpuno regulirano pa primjerice reciklažna dvorišta primaju samo određenu količinu otpada po kućanstvu u određenom razdoblju. Rezultat toga je da ljudi prilikom renovacija ili građevinskih radova, kad u kratkom periodu nastaje velika količina otpada, ne znaju što učiniti s nastalim otpadom te on ponekad završi u prirodi. Ta vrsta otpada mogla bi se iskoristiti za navoz površina prilikom novih građevinskih radova poput izgradnje cesta ili slično ali to zahtijeva dobru organizaciju i pripremu potrebnih resursa. 

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Problem nepropisnog odlaganja smeća treba što prije riješiti jer smeće bačeno u prirodu zagađuje okoliš i tako uništava staništa i neke vrste približava izumiranju. Najveći problem predstavlja plastika koja se vrlo dugo raspada i tako može raditi veliku štetu okolišu.

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Chatbot GarbageSpotter u rješavanju problema pomaže tako da skraćuje vrijeme potrebno da se smeće locira u prirodi, a zatim i ukloni. U rješavanje problema na ovaj se način jdnostavno može uključiti širu populaciju ljudi zainteresiranih za boravak u čistoj i nenarušenoj prirodi. Budući da smeće može prijaviti bilo tko čim ga uoči službe odgovorne za skupljanje smeća mogu o tome biti obaviještene brže nego što je to inače moguće i brže skupiti smeće koje je nepropisno odloženo. Sustav se može dalje razvijati na način da se u rad uključe udruge za zaštitu okliša, zainteresirani pojedinsi, komunalni redari itd. OSim samog rješavanja problema sustav se u perspektivi može dodatno prilagoditi za unos fotografija koje mogu poslužiti kao dokaz o nepropisnom odlaganju otpada pa neodgovorni poedinci ili organizacije mogu biti opomenuti ili u konačnici penalizirani.