Ime škole: Osnovna škola Rovišće

Tim: InfoTeam - Ravnopravnost

Gender equality

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Ovaj chatbot pomaže istaknuti važnost ravnopravnosti spolova.

Chat diagram

Definirajte problem

 Problem rodne ravnopravnosti zapravo je uvjerenje o različitoj vrijednosti muškaraca i žena te njihovom različitom položaju u društvenoj hijerarhiji zbog takvog stava. Rodni stereotipi pogoduju stvaranju
slike svijeta koja se temelji na diskriminaciji i seksizmu, odnosno idejama koje su daleko od jednakosti. Krajnji rezultat toga je nasilje nad djevojčicama i ženama. Ono i razni drugi oblici diskriminacije su pokazatelj
neravnopravnosti muškaraca i žena. Rodni stereotipi odnose se na element spoznajnog doživljavanja žene ili muškarca, predrasude na emocionalni element, a diskriminacija uključuje ponašanja prema osobi samo zato što je muškarac ili žena ili drugog rodnog određenja. Na primjer, rodni stereotip bila bi izjava: “Mislim da ona kao žena ne može razumjeti robotiku”, predrasuda bi bila: “Zato ju ne cijenim kao osobu”, a diskriminacija: “Neću joj niti pokušati objasniti robotiku jer je žena”. 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Problem rodne ravnopravnosti utječe na sve ljude, a naročito na djevojčice i žene jer one najčešće doživljavaju neki oblik nasilja i diskriminacije. Naravno, postoje i dječaci i muškarci koji doživljavaju takva iskustva, tako da je problem rasprostranjen na ljude svih dobnih skupina neovisno o spolu i rodu. 

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Odgovornost za ovaj problem snose obitelj, škola, lokalna zajednica, državne vlasti i svi koji na bilo koji način mogu utjecati na pozitivne promjene kojima bi se uklonio bilo koji oblik neravnopravnosti. 

Koliko je problem velik?

Problem je raširen na svjetskoj razini, u nekim dijelovima svijeta više, u nekim manje, ali postoji i duboko je ukorijenjen u čovječanstvu. Zato je jako važno na bilo koji način sudjelovati u rješavanju i poticati na promjene u tom smjeru. 

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Na putu rješavanju ovih problema ponajprije stoji neosviještenost ljudi o ovom problemu. Dodatna prepreka je što ljudi ne znaju dovoljno o tom problemu, nisu dovoljno educirani o načinima na koji bi se moglo riješiti ga. 

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

 Odabrali smo problem rodne ravnopravnosti jer se često u svojoj okolini susrećemo s raznim oblicima rodno utemeljenog nasilja i želimo pomoći u osvještavanju tog problema te, uz pomoć našeg chatbota, barem jednim malim dijelom pridonijeti pokretanju pozitivnih promjena u tom smjeru.  

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Chatbot pomaže na način da kroz poluozbiljan razgovor utječe na promjenu stereotipa o muškim i ženskim bojama, zanimanjima, da osvijesti sugovornike da je svaka osoba važna, bez obzira na spol i rod.