Ime škole: Osnovna škola Novo Čiče

Tim: Team 6

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

motivirajući chatbot koji pomaže učenicima

Chat diagram

Definirajte problem

motivirajući chatbot koji pomaže učenicima u podizajući im morivaciju za učenje i pisanje zadaće

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

sve učenike

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

šksolski sistem i/ili profesori

Koliko je problem velik?

nekim učenicima jako velik nekima malo manje 

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

chatbot detektira predmete

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

jer puno učenika ima problem s učenjem, mi smo tu da ga motiviramo putem chatbota

Kako chatbot riješava ovaj problem?

pozdravlja, prepoznaje prijedlog,motivira,daje prijedlog