Ime škole: OŠ Ivana Kukuljevića Sisak

Tim: OŠIK 7

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Chatbot uči korisnike o UN cilju broj 3. Zdravlje i blagostanje.

Chat diagram

Definirajte problem

Puno ljudi u svijetu boluje i umire od teških bolesti iako za njih postoji lijek jer nemaju pristup zdravstvenim uslugama. Živi se nezdravim načinom života, šire se zarazne bolest, majke umiru pri porodu. Edukacijom o bolestima, načinom njihova prijenosa i zdravom životu možemo umanjiti problem i pomoći ljudima. 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Na sve ljude, mlade i starije, majke, djecu i cijelo društvo. Najviše na siromašne jer često nemaju novaca za antibiotike i žive u nehigijenskim uvjetima.

Često se i u razvijenijim zemljama događa da stanovnici ne mogu dobiti pravovremenu lječničku uslugu ili lijek koji im je potreban pa je vrlo važno raditi na prevenciji bolesti i postavljanju diagnoze. Problem utječe na sve nas i svima nam je u cilju da svatko ima kvalitetan i zdrav život. 

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Za ovaj problem nemamo konkretnog krivca jer bolesti postoje i razvijaju se još prije nastanka ljudske ere, ali se možemo bolje organizirati, dijeliti resurse, mađusobno si pomagati pa je možda krivnja djelomično na svima nama. Odgovornost za naše zdravlje je i na nama samima i na društvu u kojem živimo. 

Koliko je problem velik?

Problem je raširen u cijelom svijetu iako je više izražen u siromašnijim društvima. Milijuni djece i dalje umiru prije petog rođendana i velik broj žena u zemljama u razvoju nema prististup zdravstvenoj skrbi koja im je potrebna. U bogatijim zemljama postoje isti problemi u manjoj skali, ali su rašireniji problemi poput dijabetesa, pretilosti. Ovdje također spada mentalno zdravlje koje je u padu nakon epidemije Covida 19 o kojem između ostalog govorimo u našem zadatku.

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Nedostatak novca i edukacije u nerazvijenim zemljama. Zbog manjka novca nastaje nedostatak ljekova i cjepiva potrebnih za zdrav razvoj pojedinca i društva. Zbog slabe edukacije ljudi mu manje upućeni u naćine suzbijanja zaraznih bolesti te prepoznavanje njihovih simmptoma. Zato često dolazi do razvoja bolesti ili čak smrti koja se nekada može i jednostavno spriječiti. 

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Zdravlje je osnova za sreću pojedinca. Iz toga proizlazi sreća ostatka društa i bolji razvoj društva općenito ako smo zdravi i u blagostanju. To otvara vrata za rješavanje drugih problema.

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Naš Chatbot uči korisnika o bolestima, kako ih prepoznati i spriječiti njihovo širenje. Educira korisnika kako može pomoći doniranjem novca, upisom u registar darivatelja organa, darivanjem krvi itd. Također promovira zdrav način života preko zdrave prehrane, vježbanja i brige o sebi. Objašnjava kako dobiti na mišićnoj masi, kako smršaviti, kako izgraditi imunitet.