Ime škole: Gimnazija Eugena Kumičića Opatija

Tim: 2 a

NGO

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Prenijeti informaciju da postoje različite volonterske aktivnosti koje se mogu uklopiti u život.

Definirajte problem

Društvo u kojem sada živimo treba potaknuti na aktivno volontiranje koji će znati prepoznati potrebe u svojoj lokalnoj zajednici i na njih odgovarati konkretnim
akcijama koje utjeću na povećanje zadovoljstva i stvaranju boljeg društva. 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Koliko je problem velik?

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Kako chatbot riješava ovaj problem?