Ime škole: SŠ Ivan Švear Ivanić Grad

Tim: Mali Princ

NGO

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Izraditi chatbota za udrugu Mali princ iz Ivanić-Grada koji će doprinijeti radu udruge.

Chat diagram

Definirajte problem

Osoba s invaliditetom,
prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, jest osoba koja
ima trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti izvršenja neke
fizičke aktivnosti ili psihičke funkcije primjerene životnoj dobi, nastale kao posljedica
oštećenja zdravlja, a prema definiranim stupnjevima i mjerilima. 

Oštećenje zdravlja je nedostatak, gubitak ili nepravilnost
anatomske građe, fiziološke ili psihičke funkcije. 

Invaliditet je trajno ograničenje, smanjenje ili
gubitak (koje proizlazi iz oštećenja zdravlja) sposobnosti izvršenja neke
fizičke aktivnost ili psihičke funkcije primjerene životnoj dobi osobe i odnosi
se na sposobnosti, u obliku složenih aktivnosti i ponašanja, koje su općenito
prihvaćene kao bitni sastojci svakodnevnog života. 

Hendikep je stanje koje proizlazi iz nekoga
trajnog oštećenja ili invaliditeta koji ograničava ili sprječava izvršenje
aktivnosti, koja je uobičajena u svijetu pojedinca i označava okolnosti u
kojima se, ovisno o dobi, spolu, socijalnim i kulturnim čimbenicima nalazi
osoba s invaliditetom. 

Težina invaliditeta je
stupanj ograničenja učinka aktivnosti osobe s invaliditetom. 

Izvor: https://www.zakon.hr/z/1293/Zakon-o-Hrvatskom-registru-o-osobama-s-invaliditetom 

 

Prema procjenama UN, od deset stanovnika svake zemlje
bar je jedan u izvjesnoj mjeri invalid. 

Izvor:https://www.hzjz.hr/periodicne-publikacije/izvjesce-o-osobama-s-invaliditetom-u-republici-hrvatskoj-stanje-09-2021/ 

Udruga roditelja djece i osoba s
invaliditetom "MALI PRINC"
osnovana je sa svrhom zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih,
zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih,
rekreacijskih i dr. prava i interesa, te sudjelovanja u razvoju lokalne
zajednice i kreiranju politike za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici. 

Svojim osnutkom Udruga je započela rad u
lokalnoj zajednici na rješavanju mnogobrojne problematike roditelja djece s
teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. 

Glavni ciljevi Udruge MALI PRINC
su poboljšanje kvalitete života ciljane populacije, senzibiliziranje građana za
osobe s invaliditetom, te stvaranje uvjeta jednakih mogućnosti u lokalnoj
zajednici. 

U ovom trenutku, Udruga broji sveukupno
200 članova. Od tog broja, ukupno 86 članova su korisnici, 56 maloljetnih
korisnika i 30 punoljetnih korisnika, koji sudjeluju na aktivnostima i
terapijama Udruge.  

Najčešće dijagnoze korisnika Udruge
odnose se na sindrom Down, govorna i radna distonija, kombinirane teškoće,
strabizam, govorne poteškoće, poremećaj jezičnog razumijevanja i izražavanja,
poremećaj u komunikaciji, smetnje u kognitivnom razvoju, cerebralna paraliza,
poremećaji iz autističnog spektra, specifični razvojni poremećaji vještine
učenja i formalnih znanja, disleksija, usporen psihomotorni razvoj i razvoj govora
i dr. 

Udruga ima troje zaposlenih (dvoje na
neodređeno i jedan na određeno vrijeme) i djeluje na području grada
Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić 

Izvor: Mali princ  

Iz gore navedenih podataka vidljivo je
da uz sav trud i rad djelatnika Udruge, njihovih korisnika i članova, postoji
velika potreba za pomoći radu Udruge i uključivanjem drugih dionika u
promicanju rada Udruge i aktivnoj integraciji osoba s invaliditetom u
zajednicu. 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Problem u najvećoj mjeri utječe
prvenstveno na osobe s invaliditetom koje zbog nedostatne informiranosti šire
zajednice nisu u potpunosti integrirane u život zajednice, te svakako i na
obitelji osoba s invaliditetom.

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Za ovaj problem su odgovorni svi dionici društva, stanovnici, poduzetnici, lokalna vlast, odnosno, svi koji zanemaruju činjenicu da je među nama 10% ljudi s nekom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Koliko je problem velik?

Smatramo da je problem puno veći nego što se to na prvu čini. Činjenica jest da je premali broj ljudi izvan obitelji i udruga koje imaju ili se bave problematikom osoba s invaliditetom aktivno uključen u život i rad osoba s invaliditetom i udruga. Dok je svaki deseti sugrađanin, zajedno sa svojom obitelji prepušten samome sebi ili tek nekolicini, integracija osoba s invaliditetom u društvo nije moguća, a to je onda poraz društva u cjelini.

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Činjenica jest da se problematikom rada
i integracije osoba s invaliditetom u život i rad neke zajednice u najvećoj
mjeri, ponekad i isključivo, bave udruge i obitelji osoba s invaliditetom. Nedostatni resursi, prije svega financijska sredstva te osobe educirane
za izradu novih načina komunikacije sa širom javnosti, jedan su od važnijih
čimbenika koji utječu na rad Udruge i integraciju njenih korisnika u život
lokalne zajednice.

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad
kroz školski volonterski klub ima višegodišnju tradiciju suradnje s Udrugom
Mali princ. Pojavom Projekta Škole budućnosti, korištenjem novih tehnologija i
izradom chatbota, ukazala se mogućnost novog načina suradnje i pomoći radu Udruge. U potrebi promicanja pozitivnih stavova spram osoba s invaliditetom i
udrugama koje su glavni nositelji promicanja pozitivnih stavova i općenito
poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom, te uključivanjem osoba s
invaliditetom u život lokalne sredine, važno je u proces uključiti i druge
značajne dionike zajednice koji mogu, uz već postojeće udruge i obitelji,
postati važan čimbenik u senzibiliziranju javnosti za teškoće i potrebe osoba s
invaliditetom.

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Instaliranjem chatbota na stranici
Udruge omogućit će se lakše i brže informiranje o radu i aktivnostima Udruge. S
obzirom na činjenicu da je chatbot “dostupan” 24/7, olakšat će se rad
djelatnicima Udruge koji će više vremena moći posvetiti potrebama svojih članova.

Vjerujemo da će pojava chatbota
izrađenog od strane učenika izazvati interes i time potaknuti i ostale dionike
lokalne zajednice na suradnju i uključivanje u aktivnosti Udruge, te bržu i
bolju integraciju osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice.