Ime škole: Osnovna škola Zorke Sever

Tim: M&M

NGO

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Chatbot "VINKO" služi kako bi pomogli svim ljudima koje zanima nešto o djeci s poteškoćama u razvoju i kao im pomoći.

Chat diagram

Definirajte problem

Problem na koji se želimo fokusirati je osiguravanje pravovaljanih i relevantnih informacija usmjeravanja i savjetovanja o odgovarajućem obrazovnom programu za sve korisnike Udruga za
osobe s invaliditetom, kao i za učenike s teškoćama u razvoju te njihove roditelje/skrbnike. 

Učenicima, koji se školuju prema određenom obrazovnom programu namijenjenom za učenike s teškoćama u razvoju, prijeko su potrebne ciljane aktivnosti usko vezane s Udrugama za osobe s invaliditetom, a
koje će im omogućiti poticajno razvijanje vještina i kompetencija za slijedeći stupanj obrazovanja uz maksimalan napredak i razvoj potencijala. Dodatne prednosti bi bile i povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom te, posljedično, njihova integracija i inkluzija, kako u odgojno – obrazovni sustav, tako i u cjelokupno društvo.  

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Utječe na sve učenike s teškoćama koji su uključeni u primjereni odgojno – obrazovni program prema njihovim utvrđenim specifičnostima funkcioniranja i potreba, na njihove roditelje/skrbnike te sve
ostale zainteresirane građane koji bi svojim radom, osim pomaganja Udrugama i njenim korisnicima, na ovaj način uspostavili građansku povezanost i pokrenuli inicijativu čime se doprinosi izgradnji pozitivne infrastrukture društva koje iskazuje solidarnost, komunikaciju i kolaboraciju te senzibilitet prema drugima.   

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Možemo pretpostaviti da je problem u ponašanju cijelog društva s obzirom da postoji određeni zakonski okvir unutar kojeg je regulirana socijalna uključivost, ali nisu svi sudionici
društva uključeni u aktivno građanstvo, a sukladno tome nisu ni dovoljno informirani o pravim postupcima integracije i inkluzije osoba s invaliditetom.
Naš chatbot bi doprinio upravo tom dijelu informiranja građana kako bi dobili ispravne i razumljive informacije o raznim oblicima edukacija i obrazovanja za učenike s teškoćama, o aktivnostima koje provode udruge za osobe s invaliditetom u sklopu njihovih programa i projekata, te na koje se načine građani mogu uključiti u udruge kao volonteri ili partneri u njihovim perspektivnim projektima.
 

Koliko je problem velik?

Problem nastaje i u zakazivanju implementacije inkluzije koja najčešće proizlazi iz neznanja ili predrasuda prema osobama s invaliditetom, a onda ne možemo govoriti o istinski inkluzivnom društvu.
Potrebno je raditi na podizanju svijesti općenito kod cijelog društva, što bi trebalo započeti od glavnih institucija države, a posebice kroz obrazovni sustav od najranije dobi. Smatramo da
uz današnje vrijeme roditelji učenika s teškoćama trebaju dobiti informacije od škole ili udruga na koji način se oni i njihova djeca mogu uključiti u Udruge za osobe s invaliditetom. Roditelji/skrbnici bi dobili odgovore na pitanja kako se uključiti u rad i aktivnosti Udruga za osobe s invaliditetom koje imaju programe, aktivnosti i projekte namijenjene za učenike s određenim teškoćama.
Djeca s teškoćama osim formalnog obrazovanja, dobili kvalitetno neformalno obrazovanje.   

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Do rješenja ćemo doći kroz suradnju s Udrugama Sisačko – moslavačke županije, te Udrugom „Vincenca“ iz Dubrovačko–neretvanske županije, uz čiju ćemo pomoć napraviti chatbota koji će dati
relevantne informacije te će roditeljima/skrbnicima djece s teškoćama i zainteresiranim građanima pomoći da se uključe u rad Udruga ili da iskoriste njihove programe za uključivanje djece u različite kulturne, sportske i društvene aktivnosti.
 

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Zato što taj problem utječe na učenike s teškoćama koji idu u našu školu, ali poziva i ostale učenike s urednim razvojem na suradnju. Smatramo da bi mogli pomoći korisnicima Udruga i svim
zainteresiranima tako da im osiguramo pristup informacijama o ponuđenim aktivnostima kroz chatbot. Na taj način, dugoročno gledano, nekima od njih pomažemo da dobiju nove vještine i kompetencije te priliku za sudjelovanje u novim društvenim i kulturnim sadržajima čime se izgrađuje društvo jednakih mogućnosti za sve. Učenici s teškoćama i njihovi roditelji/skrbnici, kao i volonteri te partneri projekata bi imali koristi od tih informacija te bi kroz komunikaciju s drugim osobama preko sudjelovanja u raznovrsnim aktivnostima obogatili svoje iskustvo te dobili kvalitetno neformalno obrazovanje.    

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Primjena AI chatbota bi riješila problem pristupa i dostupnosti informacija te bi ga koristili da pomognemo učenicima s teškoćama koji idu u našu školu da ih
što bolje integriramo u društvo, podignemo im razinu kompetentnosti i zapošljivosti, ali i da mijenjamo svijest o osobama s invaliditetom kroz obrazovni sustav i potaknemo učenike na aktivno
građanstvo. Roditeljima bi olakšali na način da se zajedno sa svojom djecom uključe u aktivnosti koje Udruge organiziraju.