Ime škole: Osnovna škola Zorke Sever

Tim: Elite Squad

NGO

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Cilj našega projekta je zaštita i osvještavanje ljudi o zastupljenosti vrsta koje žive u Lonjskom polju.

Chat diagram

Definirajte problem

Cilj našeg projekta je rješavanje problema u vezi s očuvanjem autohtonih i divljih vrsta u Lonjskom polju. Upoznavanje posjetitelja s ugroženim vrstama i njihovom brojnošću te zaštitom od izumiranja.

UN-ovi ciljevi

Ciljevi UN-a pod brojem 15. su:

Do 2030. boriti se protiv dezertifikacije, obnoviti degradirano zemljište i tlo, uključujući zemljište zahvaćeno dezertifikacijom, sušom i poplavama, te nastojati postići svijet neutralan degradacijom zemljišta.
Promicati pravednu i pravednu dijeljenje koristi koje proizlaze iz korištenja genetskih resursa i promicati odgovarajući pristup takvim resursima, kako je međunarodno dogovoreno. Poduzeti hitne mjere za zaustavljanje krivolova i trgovine
zaštićenim vrstama flore i faune i rješavanje potražnje i ponude ilegalnih proizvoda iz divljih životinja. Mobilizirati i značajno povećati financijska sredstva iz svih izvora za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti i ekosustava.

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Ovaj problem uglavnom na okolno stanovništvo, ali indirektno i na stanovništvo velikog dijela naše zemlje. Naime rijeka Lonja koja teče kroz Lonjsko polje obiluje brojnim ribljim vrstama kojim se hrani lokalno stanovništvo, a ona se ulijeva u rijeku Savu koja većinom svog toka prolazi kroz središnju Hrvatsku (Slavoniju). Lokalna zajednica zaštitom biljnog i životnjskog svijeta ovog parka dobiva i na turističkom značaju. Ukoliko dođe do negativnih posljedica to može utjecati negativno i na ljude koji rade u turizmu.

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Za ovaj problem su odgovorni neosviješteni posjetitelji parka prirode, ali i samo lokalno stanovništvo. Osim ljudskog faktora velik problem predstavljaju i klimatske promjene koje utječu na promjene staništa i temperature na koje određene životinje nemaju razvijenu prilagodbu. 

Koliko je problem velik?

Problem je velik jer se izumiranjem određenih vrsta narušava čitav ekosustav. Narušavanjem eko sustava gubi se uravnoteženost vrsta te bioraznolikost opada. Promjena bioraznolikosti utječe na hranidbeni lanac, ali prisiljava i lokalno stanovništvo da mijenja djelatnost kojom se bave.

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Smatramo da je važno zaštiti prirodna područja kao što je Park prirode Lonjsko polje kroz informiranje o ugroženim vrstama koje tamo obitavaju, a na tom putu se nalaze brojni problemi. Procjenjuje se da je priroda u Hrvatskoj u ugrožena uglavnom zbog ljudskog djelovanja koje se očituje u preinakama prirodnih ekosustava, korištenju bioloških resursa i onečišćenju. Problematične su brane i upravljanje/korištenje voda i ostale preinake ekosustava, otpadne tekućine iz poljoprivrede, šumarstva i komunalne otpadne vode te izgradnja stambenih i urbanih područja. Ljudske aktivnosti u najvećoj mjeri imaju za posljedicu gubitak i degradaciju staništa. Zabranom navedenih radnji u ovom zaštićenom području, nastoji se zaštiti bioraznolikost Parka prirode Lonjsko polje.  

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Odabrali smo ovaj problem zbog toga što se radi o parku prirode koji se nalazi u blizini naše škole. Važno ga je riješiti jer nemar ljudi može izazvati izumiranje vrsta i veliku promjenu izgleda parka.

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Zapravo chatbot ne riješava ovaj problem jer on nije živa osoba. Chatbot ima funkciju savjetovanja ili informiranja ljudi. Tako da ljudi primjenjuju te informacije i korisne savjete, sprovedu ih u djelo.