Ime škole: Osnovna škola Zorke Sever

Tim: MatEla

Life on land

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Chatbot MatEla upoznaje Vas sa biljnim vrstama parka prirode Lonjsko polje i važnostima njihove zaštite.

Chat diagram

Definirajte problem

 Park prirode Lonjsko polje jedno je od najvećih i najbolje
očuvanih prirodnih poplavnih područja u Europi. Svake se godine u Lonjsko polje
izlijevaju vode rijeke Save i njezinih pritoka, zato je Park prirode Lonjsko
polje jedinstvena riznica biološke raznolikosti ne samo u Hrvatskoj, nego na
cijelom Starom kontinentu. Problem je nedovoljna posjećenost i želja da se
poveća atraktivnost Parka prirode Lonjsko polje. u tu svrhu je izgrađen
Posjetiteljski centar Crna roda koji bi služio povećanju obrazovnog kapaciteta
skupina koje posjećuju Park – lokalno stanovništvo, te učenici osnovnih i
srednjih škola.  

UN – ovi ciljevi UN-ov cilj 15. govori o Održivom upravljanju šumskim
dobrima, suzbijanju i spriječavanju daljnjeg gubitka biološke raznolikosti. Ako
se usporedimo sa zemljama zapadne Europe, Hrvatska priroda je očuvana. Bez
obzira na to mnoge su divlje vrste i kod nas ugrožene i to najviše kroz
promjene prirodnih staništa, korištenjem bioloških resursa te onečišćenjem. 

 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Na pčelare koji svoje košnice drže u Lonjskom polju jer se pčele hrane peludom,ostale radnike Lonjskog polja i na nas posjetitelje.

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Odgovorne su klimatske promjene, neodgovorno ponašanje posjetitelja, neodgovorno ponašanje tvornica.

Koliko je problem velik?

Problem je dosta velik jer može doći čak i do nestanka vrste zbog zagađenosti okoliša.

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Na putu trenutačno stoje ljudi i same klimatske promjene.

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Odabrali smo ovaj problem jer nam je Lonjsko polje blizu, važno ga je riješiti jer bi moglo doći do toga da nestane puno biljnih vrsta.

Kako chatbot riješava ovaj problem?

Chatbot upoznaje korisnike sa biljkama Lonjskog polja.