Ime škole: Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog

Tim: Tim Željko OŠIKS

Affordable and clean energy

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Kako smanjiti emisiju CO2 u atmosferu uz promjenu životnih navika.

Chat diagram

Definirajte problem

 Problem koji smo uočili je rastuća potreba za električnom energijom. Uz glavni problem tu se javlja i dodatni problem, a
to je i mobilnost uređaja odnosno sve veća upotreba baterija u svim uređajima.  

S porastom uporabe električne energije javljaju se i drugi problemi, a jedan od najčešćih je i emisija štetnih plinova u atmosferu (npr. CO2), koja nastaje kao produkt proizvodnje
električne energija na standardne načine (termoelektrane i hidroelektrane) .

 U našem radu fokusirali bi smo se na smanjenje emisije CO2 u atmosferu i to kroz primjere kako bi u našoj lokalnoj zajednici to mogli postići.   

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

 Ukratko bi smo mogli reći da je ovo globalni problem, pošto je električna energija jedan od osnovnih energenata koji pokreće današnje
društvo i njegov napredak. Naravno ovaj problem utječe na pojedince, lokalnu zajednicu ali i na vlade svake pojedine države. Ovdje ćemo se fokusirati na
primjenjivost na području grada Ivanca koji u svom sastavu prema popisu stanovništva iz 2011. ima 29 naselja sa ukupno 4097 kućanstava. Također, osim
samih stanovnika gradskog područja problem utječe i na sve osobe koje putuju našim krajem, odnosno koriste državnu cestu D35 u duljini od 46 km, a koja
prolazi područjem grada.  

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

 Kako problem utječe na različite skupine ljudi, tako i odgovornost za njegovo rješavanje ide od pojedinaca pa sve do vlada pojedinih
država. Osim globalne odgovornosti ovdje se primarna odgovornost odnosi na stanovništvo gradskog područja.  

Koliko je problem velik?

 Problem je izuzetno velik i težak za rješavanje jer s jedne strane imamo želju pojedinca i društva za napretkom i boljim, jednostavnijim i
ugodnijim životom, dok s druge strane imamo inertnost vladajućih, ali i pojedinaca koji nisu spremni poduzeti potrebne korake iako znaju da je problem
prisutan i da ga treba riješiti. Nažalost nerješavanje problema ne utječe samo na ljude već i na cjelokupni biljni i životinjski svijet na planeti.  

Pošto ne možemo utjecati na globalnoj razini, fokusirali smo se na rješavanje problema u lokalnoj zajednici, te kroz rješavanje navedenog
problema želimo potaknuti sve stanovnike našeg grada kao i gradsku vlast na drugačiji pristup životnim navikama, a samim time i na poboljšanje životnih
uvjeta i očuvanje prirodne ravnoteže kroz smanjenje emisije CO2.  

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

 Po našem mišljenju trenutno je nekoliko prepreka koje stoje na putu rješavanja ovog problema: 

a) Neinformiranost, odnosno potreba za dodatnom edukacijom pojedinaca, lokalne i regionalne zajednice pa sve do vladajućih ljudi u državi. 

b) Nedostatak financijskih sredstava potrebnih za rješavanje problema, Potrebno je postojeću tehnologiju usavršiti, učiniti efikasnijom te razviti novu i bolju tehnologiju. 

c) Nedostatak planiranog ulaganja, odnosno razmišljanja unaprijed kroz ulaganja u dugoročno isplativije, energetski efikasnije i prihvatljivije uređaje za okoliš.  

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

 Zato što mijenjanjem sebe, svojih navika možemo utjecati na druge da i oni započnu sa promjenom. A naizgled mali koraci koje mi kao
pojedinci možemo učiniti u konačnici će postati veliki za naš planet, njegovo očuvanje te očuvanje biljnog i životinjskog svijeta, što će na kraju utjecati i
na očuvanje ljudske vrste.  

Jer ukoliko sami svojim štetnim djelovanjem uništimo naš planet, biljni i životinjski svijet na kraju ćemo uništiti čovječanstvo.  

Kako chatbot riješava ovaj problem?

 Chatbot smo zamislili kao informacijsko – edukacijski alat koji se može koristiti na više razina od lokalne do globalne razine kako bi se
pojedinci, organizacije te vladajući informirali i educirali koji su neki koraci koje bi mogli poduzeti kako bi smanjili potrošnju električne energije iz
neobnovljivih izvora te potaknuli proizvodnju i korištenje obnovljivih izvora energije te na taj način direktno pridonijeli smanjenju emisije CO2
a samim time i sačuvali planet za buduće generacije. 

  

„Zemlju nismo naslijedili od naših djedova, već smo ju posudili od naših unuka.“ 

  (Indijanski poglavica Seattle, 1854.)