Ime škole: Osnovna škola Žuti brijeg

Tim: Završni projekt - KAPLJICA

Clean water and sanitation

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Chatbot Kapljica namijenjen nama ljudima, kako bi se educirali o očuvanju vode i načinima uštede pitke vode.

Definirajte problem

Nedostatak pitke vode u svijetu danas je jako velik problem. To se događa zbog onečišćavanja prirode pa tako i vode (rijeke, jezera, mora..),a sve to utječe na onečišćenje vode. Isto tako, u dijelovima svijeta gdje ima dovoljno pitke vode, ljudi je troše neracionalno. U mnogim državama ljudi nemaju dovoljno pitke vode.Uzrok su velike tvornice koje ispuštaju naftu i ostala onečišćenja u vodu, ali i neodgovorni pojedinic koji zagađuju vodu ili je troše neracionalno.

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Utječe na sve ljude, životinje i biljke. Zagađenost rijeka i potoka najviše pogađa poljoprivrednike, koji tu vodu koriste za navodnjavanje obradivih zemljišta. Također, mnogi ljudi u svijetu nemaju pristup čistoj i pitkoj vodi. Zagađena voda uzrok je brojnih zaraza i bolesti.

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Svi ljudi su odgovorni za vlastito ponašanje, tako da smo svi djelomično odgovorni. Obrazovni sustav koji ne educira mlade, ali i odrasle o važnosti očuvanja okoliša i o očuvanju pitke vode te načinima uštede i racionalne potrošnje vode.
Npr. Veliki brodovi jako zagađuju mora i oceane otpadima iz kanalizacije i gorivom. Tankeri koji prevoze naftu često imaju poteškoća te se dogodi da nafta iscuri u more. Zanimljivo je to da jedna litra nafte zagadi 1000000 litara podzemne vode (izvor).

Koliko je problem velik?

Problem zahvaća cijeli svijet, sadašnje i buduće generacije. Svim živim bićima na Zemlji potrebna je voda za preživljavanje, bez nje život na Zemlji ne bi bio moguć.

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Needuciranost mladih o očuvanju okoliša, ne briga ljudi, tvornice koje izbacuju ispušne plinove u vodu i tako je onečišćuju i ugrožavaju živi svijet u vodi.

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Odabrali smo ovaj problem zato što je vrlo ozbiljno ovo što se događa u svijetu. Bez vode nema života! Smatramo da edukacijom ljudi o očuvanju vode i racionalnoj potrošnji može dovesti do očuvanja vode u svijetu. Svaki čovjek treba krenuti od sebe i malih koraka. Malim koracima možemo napraviti velike promjene u svijetu. 😎

Kako chatbot riješava ovaj problem?