Ime škole: Srednja škola Ilok

Tim: Tehnikum 2

Sustainable cities and communities

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Osnovna zadaća ovog projekta je omogućiti lakši i brži pristup informacijama svim građanima i posjetiteljima grada Iloka

Definirajte problem

S obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom smanjeni su ljudski kontakti te je povećana potreba za digitalizacijom usluga. Pojedini gradovi svoje aktivnosti u lokalnoj zajednici provode isključivo na daljinu što je u većini slučajeva zbog nepripremljenosti dovelo do ograničenog pristupa informacijama. Sukladno navedenome javlja se potreba za stvaranjem pametnih gradova.   

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Navedeni problem utječe na sve skupine ljudi (stanovnike pojedinih gradova). Problem se detaljnije može razraditi prema kategorijama: 

Mladi (osobe mlađe od 30 godina) – iako su digitalno pismeni nisu im dostupne objedinjene informacije o stvarima koje ih najviše zanimaju (škola, sport, usluge prijevoza, kulturne manifestacije i događanja i dr.) 

Osobe srednje dobi – iako imaju djelomično zajedničke interese kao i osobe do 30 godina, s obzirom na složenost zakonske procedure otežan im je pristup sadržajima koji su vezani uz administrativne poslove, zdravstvo i komunalne usluge (izdavanje dozvola i drugih dokumenata, radno vrijeme ambulante, raspored odvoza smeća, rad reciklažnih dvorišta i dr.) 

Starija populacija – s obzirom na svoju dob uglavnom nisu digitalno pismeni te ih se stavlja u situaciju gdje su im potrebna dodatna znanja i pomoć kako bi došli do njima potrebnih informacija – svakako bi im bilo lakše da na jednoj platformi mogu doći do svih potrebnih informacija (npr. ne moraju istovremeno koristiti usluge dostupne na e-građani, stranicama grada... 

Ovdje se svakako mogu uključiti i turisti (posjetitelji grada) kojima će informacije biti dostupne na jednome mjestu i prilagođene njihovim interesima. 

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Za ovaj problem odgovorna je lokalna samouprava, trenutna situacija s pandemijom koronavirusa, ali i svi građani koji nisu pokazali inicijativu za promjenama. 

Koliko je problem velik?

S obzirom da problem pogađa sve stanovnike grada, kao i posjetitelje, možemo zaključiti da je problem potencijalno velik (npr. nedostupnost informacija o sortiranju otpada može uzrokovati onečišćenje okoliša što može uzrokovati dodatne probleme).  

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Na putu rješenja ovoga problema stoji nedostatak međusobne suradnje te inicijativa za rješenje problema. 

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Rješavanjem ovoga problema gradovi bi bili primamljiviji turistima, stanovnici grada bili bi zadovoljniji jer su im informacije lako dostupne te bi se smanjili troškovi grada i lokalna samouprava bila bi učinkovitija jer se mogu usredotočiti na svoje poslove (npr. ne moraju svakodnevno odgovarati na elektroničku poštu vezanu uz generička pitanja koja bi se mogla obuhvatiti chatbotom).  

Također, manji gradovi, ali i druga mjesta, imaju ograničenu prometnu povezanost i uglavnom je teško doći do informacija o prijevozu (npr. red vožnje autobusa) te bi im primjenom chatbota informacije o prijevozu bile dostupne. 

Kako chatbot riješava ovaj problem?

gutfguft