Ime škole: Osnovna škola Ivana Martinovića Štitar

Tim: Zbrinjavanje otpada

Life on land

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

AI Chatbot može služiti za mnogo toga, ovisno za što je programiran i koje informacije trenutno posjeduje. AI Chatbot se

Definirajte problem

Nerazumijevanje ozbiljnosti situacije i opasnosti koja nam prijeti. Ubrzani rast ljudske populacije iziskuje veće potrebe. Invazivne vrste se nekontrolirano šire diljem planete i uzrokuju probleme većine životnih organizama na određenim područjima. Izumiranje biološke raznolikosti trenutnim rapidnim opadanjem broja vrsta i degradacija zemljišta. Onečišćenje okoliša djelovanjem ljudi i nedovoljnog broja odlagališta otpada... 

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Ovaj problem utječe na sve vrste ljudi no nejednako. Budući da svijet nije jednak diljem Zemlje nisu ni uvjeti i problemi koji slijede time. Ljudi koji žive u tropskim i mediteranskim područjima su među najviše pogođenima zbog osjetljivosti ekosustava na tim područjima. Ta su područja izvor bioraznolikosti kopnenih vrsta. 

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Za ovaj problem je odgovorno nekoliko faktora, a to su: uništavanje prirodnih staništa prenamjenom, klimatske promjene, širenje invazivnih vrsta... Ljudi i njihove životne potrebe su jedan od glavnih faktora problema. Npr. ljudi koji rade u poljoprivredi proizvode najviše CO2 što doprinosi uništenju ozonskog omotača i globalnom zatopljenju. 

Koliko je problem velik?

Problem je ozbiljan i može drastično utjecati na budućnost Zemlje i svog živog i neživog svijeta na njoj. Već za pola stoljeća će promjene biti drastično vidljive i ići u loš smjer ako se nešto ne poduzme ubrzo. U Hrvatskoj se procjenjuje da je u prošlosti živjelo i do 100000 vrsta, dok ih je danas zabilježeno oko 40000. To je pad divljih vrsta za 60% u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj status ugroženosti nosi 7,7 % zabilježenih vrsta. Zemlji bi trebalo milijune godina da se oporavi od još jednog masovnog izumiranja. 

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Na putu rješenja stoje ljudi i trenutna situacija. Dok ljudi dobiju preciznu statistiku o ozbiljnosti situacije, na svijetu bi moglo izumrijeti vrsta za koje još ni ne znamo i nikad nećemo ni imati ih priliku upoznati. Trenutni problem većine država je Korona kriza i pokušaji stabilizacije situacije i suzbijanje pandemije. Nema puno državnih vlasti koje se trenutno bave svjetskim problemom izumiranja Zemljinog ekosustava i mogućeg šestog masovnog izumiranja. Ljudi u smislu građana neke države mogu pridonijeti rješenju problema korištenjem raznih današnjih tehnoloških mogućnosti i poštovanjem pravila kako bi se očuvao okoliš. Također bi bilo dobro da državne vlasti pobude svijest svojih građana o trenutnoj situaciji ekosustava i njenom rješenju. 

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Ovaj problem je odabran zbog pobuđivanja ljudske svijesti o trenutnom Zemljinom ekosustavu. Ako se problem ubrzo ne riješi, pola će Zemljine prirode izumrijeti ili je već pri kraju svog životnog vijeka. Postotak kisika u atmosferi će opasti zbog prekomjerne siječe šuma, postotak pitke vode će opasti zbog onečišćenja voda ljudskom aktivnošću. Biljke su važne u medicini. 80% hrane su plodovi sa obradivih površina, a ostalih 20% su ribe. Nestajanjem bilo čega od ovih ljudskih potreba, došlo bi do teško rješive krize.  

Kako chatbot riješava ovaj problem?