Ime škole: Osnovna škola Zorke Sever

Tim: M4E2

Clean water and sanitation

Powered by

Za početak razgovora pošaljite "Bok" ili "Hi"

Kratki opis

Smanjimo količinu uporabe štetnih sredstava za čišćenje i promotrimo alternativna rješenja

Definirajte problem

Potrošnja i zbrinjavanje bio nerazgradivih sredstava za čišćenje u OŠ Zorke Sever, te prekomjerna potrošnja sredstava za čišćenje i higijenu (wc papir, papirnati ubrusi, dezinfekcijska sredstva), te odlaganje prazne ambalaže. U "Transformaciji našeg svijeta: Agenda 2030 za održivi razvoj&quot", države članice ponovno su potvrdile da "smanjuju negativne učinke urbanih aktivnosti i kemikalija koje su opasne za ljudsko zdravlje i okoliš, uključujući ekološki prihvatljivim upravljanjem i sigurnom uporabom kemikalija, smanjenje i recikliranje otpada te učinkovitija uporaba vode i energije". U cilju održivog razvoja 3 "Osigurati zdrav život i promovirati dobrobit svih dobnih skupina", u cilju 3.9, države članice odlučile su da će "do 2030. godine znatno smanjiti broj smrtnih slučajeva i bolesti od opasnih kemikalija i onečišćenja zraka, vode i tla i onečišćenje". U cilju 6 "Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodom i sanitarnim uvjetima za sve", cilj 6.3, države članice odlučile su "do 2030. poboljšati kvalitetu vode smanjenjem onečišćenja, uklanjanjem odlaganja i smanjenjem ispuštanja opasnih kemikalija i materijala, prepolovivši udio nepročišćene otpadne vode i znatno povećanje recikliranja i sigurne ponovne upotrebe na globalnoj razini". U cilju 12 "Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje", cilj 12.4, države članice ponovile su" do 2020. godine, postići ekološki prihvatljivo upravljanje kemikalijama i svim otpadom tijekom svog životnog ciklusa, u skladu s dogovorenim međunarodnim okvirima, i značajno smanjiti njihovo ispuštanje na zrak, vodu i tlo kako bi se smanjili njihovi štetni utjecaji na ljudsko zdravlje i okoliš".

UN – ovi ciljevi

Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje

Kemikalije:

Ekološki prihvatljivo gospodarenje "otrovnim kemikalijama" tema je poglavlja 19. Agende 21. Značajna uporaba kemikalija ključna je za ispunjavanje društvenih i ekonomskih ciljeva svjetske zajednice, a one se mogu koristiti s visokim stupnjem sigurnosti kad je najbolje slijede se prakse. Međutim, još puno toga treba učiniti. Dva su glavna problema identificirana u Agendi 21, posebno u zemljama u razvoju 1. nedostatak dovoljnih znanstvenih podataka za procjenu rizika, i 2. nedostatak resursa za procjenu kemikalija za koje su dostupni podaci.

Gruba kemijska kontaminacija, s ozbiljnom štetom po ljudsko zdravlje, genetske strukture i reproduktivne ishode i okoliš, nastavlja se u nekim od najvažnijih svjetskih industrijskih područja, a obnova će zahtijevati velika ulaganja kao i razvoj novih tehnika. Poglavlje 19 sadrži šest programskih područja, kako slijedi:

širenje i ubrzavanje međunarodne procjene kemijskih rizika;

usklađivanje klasifikacije i označavanja kemikalija;

razmjena informacija o otrovnim kemikalijama i kemijskim rizicima;

uspostava programa smanjenja rizika;

jačanje nacionalnih sposobnosti i kapaciteta za upravljanje kemikalijama; i

sprečavanje ilegalnog međunarodnog prometa otrovnim i opasnim proizvodima.

Naš cilj jest osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje, promocija Nacionalnih strategija održivog razvoja; zaštititi, obnoviti i promovirati održivu uporabu ekološki prihvatljivih sredstava za čišćenje, održivo upravljati resursima, iskoristiti resurse koje škola ima kako bi promovirala i smanjila negativan utjecaj na zdravlje i okoliš.

Na koje sve skupine ljudi utječe ovaj problem?

Utječe na sve zaposlenike škole, te učenike, kao i županijski proračun iz kojeg dolaze sredstva za nabavku sredstava za čišćenje.

Tko je sve odgovoran za ovaj problem?

Odgovorni su: osnivač škole - županija Sisačko moslavačka, osobe iz škole koje su zadužene za odabir proizvoda koji su biorazgradivi i njihovo odlaganje.

Koliko je problem velik?

Osnovna škola Zorke Sever je ogromna, za njeno čišćenje je potrebno jako puno sredstava za čišćenje i dezinfekciju. Tjedno se potroši jako puno ubrusa, sapuna, deterdženta..., a ambalaža za te proizvode je nerazgradiva. 

Što trenutno stoji na putu rješenja problema?

Na putu nam stoji samo bolja organizacija i angažiranost da se naručuju proizvodi koji ne utječu na okoliš, te ambalaža tih proizvoda kojoj neće trebti stoljeća da se razgradi.

Zašto ste odabrali ovaj problem, zašto je važno riješiti ga?

Zato što taj problem između ostalog utječe i na okoliš koji ostaje za našu budućnost i budućnost idućih generacija.

Kako chatbot riješava ovaj problem?